top of page

Konfigurera vårt C-Clip

C Clips6.jpg

Ta ditt valda ledarmaterial, vi har använt
Cored Leadfree Leader och med en Splicing Needle
skarva materialet

C Clips7.jpg

Skjut a 4,4 mm rig ring vidare till ledarmaterialet och slutför skarvöglan.

C Clips8.jpg

Ledaren måste vara snäv till 4,4 mm rig ring,
som
visad above.

C Clips9.jpg

De C Clip kan nu kopplas till 4,4 mm rig ring och ledningen fäst vid C Clip.

C Clips10.jpg

De C Clip och 4,4mm rig ring kan då omfattas av antingen a Heli SleeveBuffer Bead eller Silicone SLeeve

What we used:

IMG_4345.JPG
IMG_3411.JPG
IMG_1882.JPG
IMG_3318.JPG
bottom of page