top of page

Multi Rig

Multi.jpg

Vad du behöver för att skapa en Multi-rigg:

En Chod Style-krok efter eget val, vi har använt en R-Square Chod,

Peel Coated HooklinkSinew Supple Braid eller Cored Splicable hooklink
och Bait Screw

Multi4.jpg

Slingan bestämmer höjden som ditt bete kommer att sitta.

Multi6.jpg

Blubba sedan med en tändare

Multi8.jpg

... För båda monoändarna genom krokens öga ...

Multi10.jpg

Placera en Bait Screw vidare till Loop på hooklink

Multi12.jpg

Dra inte i öglan tätt! Forma 'D'.

Multi2.jpg

Börja med att binda en slinga med en Figur-Of-Eight Knot så.

Multi5.jpg

Trimma taggänden på Figur-Of-Eight

Multi7.jpg

Placera nu öglan genom krokens öga.
Praktiskt tips, använd en längd mono för att passera kroklänken genom krokens öga. För mono genom öglan på kroklänken ...

Multi9.jpg

... dra sedan mono och reta slingan på kroklänken igenom
krokens öga.

Multi11.jpg

Ta nu öglan tillbaka över krokens punkt så.

Multi13.jpg

Den färdiga riggen

What we used:

IMG_1723.JPG
IMG_1964.JPG
IMG_1834.JPG

Or Buy Ready Made

Multi-page-001.jpg
bottom of page